Privacy Policy

Algemeen

Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Persoonlijke gegevens van deelnemers en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld, verwerkt en beveiligd. Wij houden ons dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens kunt u hier vinden. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Say Cheese Being Seen. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Doeleinden

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om u de best mogelijke service te kunnen verlenen. Uw persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, kunnen door ons worden gebruikt voor interne administratie en voor analyse- en marketingdoeleinden.

Cookies

Op de Say Cheese Being Seen website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker wordt geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd. Door middel van een cookie kunt u bij een vervolgbezoek op onze website worden herkend. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker. De cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van de browser te veranderen.

Vragen of verzoeken

U kunt ons op ieder moment verzoeken om uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen door ons een e-mail te sturen naar info@saycheese.eu. Na ontvangst van het verzoek zullen de betreffende gegevens uit de databank zo spoedig mogelijk worden aangepast of verwijderd. Ook voor andere vragen of opmerkingen aangaande het privacy beleid kunt u ons op eerder genoemd e-mail adres benaderen.

Diversen

Op dit privacy statement is Nederlands Recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor het privacybeleid van Say Cheese Being Seen.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Say Cheese Being Seen met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Say Cheese Being Seen verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Say Cheese Being Seen worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Say Cheese Being Seen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Say Cheese Being Seen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Say Cheese Being Seen opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Say Cheese Being Seen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Say Cheese Being Seen niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Say Cheese Being Seen worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Say Cheese Being Seen uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Say Cheese Being Seen worden onderhouden wordt afgewezen.

U gaat ermee akkoord dat u deze site uitsluitend bezoekt voor uw eigen, persoonlijke gebruik. Het distribueren, aanpassen, publiceren of gebruiken van foto’s en informatie op deze site, anders dan het bekijken van algemene of promotionele informatie voor uw persoonlijke gebruik is niet toegestaan, tenzij Say Cheese Being Seen u daartoe vooraf toestemming heeft verleend. De foto’s mogen in ongewijzigde vorm voor NIET-commercieel gebruik worden verspreid met respectering en vermelding van het auteursrecht.

Deze site en alle erop vastgelegde werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Derhalve zijn en blijven de gemaakte foto’s eigendom van Say Cheese Being Seen. CommerciĆ«le verveelvoudiging, opslag en openbaarmaking is zonder schriftelijke toestemming van Say Cheese Being Seen verboden en strafbaar als misdrijf. Het overnemen van foto’s zoals bedoeld in artikel 15 van de Auteurswet is niet toegestaan.